Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban felhasználóinkat kívánjuk tájékoztatni a személyes adatok általunk történő nyilvántartásának és kezelésének jellegéről, mértékéről és céljáról. „Személyes adat” minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Személyes adatait bizalmasan és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeljük. A személyes adatok nyilvántartására, kezelésére és felhasználására kizárólag akkor kerülhet sor, ha ahhoz Ön hozzájárult, vagy azt jogszabály teszi lehetővé. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk az adatvédelem és az adatbiztonság biztosítása érdekében, és a lehető legkevesebb személyes adatot tartjuk nyilván.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkor megtekinthető, elmenthető és kinyomtatható a https://hu.vsmabrasives.com/adatvedelmi-szabalyzat/ URL-címen.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az internetes adatátvitel során (pl. e-mail útján folytatott kommunikáció esetén) biztonsági hiányosságok fordulhatnak elő, így az adatok teljes körű védelme a harmadik személyek általi hozzáféréssel szemben nem lehetséges.

Az adatkezelő neve és címe az adatfeldolgozáshoz
Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében az adatkezelő, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és egyéb adatvédelmi rendelkezések szerint:

VSM · Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken AG
Siegmundstrasse 17
30165 Hannover
T +49 511 3526 0
F +49 511 3521 315
info@vsmabrasives.com
www.vsmabrasives.com

Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

Thomas Spaeing
ds² Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Berliner Straße 1
49201 Dissen
T +49 5421 30 89 518
datenschutzbeauftragter@vsmabrasives.com

Az adatvédelemre vonatkozó minden kérdésre és javaslatra vonatkozóan az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet Adatvédelmi tisztviselővel.

A személyes adatok gyűjtése, felhasználása és kezelése

Szervernaplófájlok

Ön honlapunkat bármikor anélkül felkeresheti, hogy a személyére vonatkozó adatokat kellene megadnia. A honlapunkhoz történő minden hozzáférés esetén böngészőprogramja felhasználási adatokat küld részünkre, amelyeket naplózási adatok (szervernaplófájlok) formájában tárolunk. Ezen eltárolt adatok körébe tartozik például az IP-cím, az oldal megjelenítésének napja és időpontja, a lehívott fájl neve és URL-címe, az a honlap, ahonnan a felhasználó érkezett (Referrer URL), a böngészőre vonatkozó adatok, a honlaphoz hozzáférő számítógép operációs rendszere, a továbbított adatmennyiség, valamint az oldallekérést végző szolgáltató. Ezeket az adatokat a honlap zökkenőmentes megjelenítése és kényelmes használhatósága érdekében gyűjtjük, és kizárólag belső, statisztikai célokra szolgálnak. 

Adatgyűjtés a szerződés lebonyolítása céljából

A fentieket meghaladó körben kizárólag akkor kerül sor személyes adatok nyilvántartására, ha a felhasználó a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hozzájárul az adatok gyűjtéséhez, vagy ha azt jogszabályi rendelkezés teszi lehetővé.

Ezeket a személyes adatokat a felhasználók megkereséseinek megválaszolása, a felhasználóval kötött szerződések feldolgozása és esetlegesen technikai adminisztráció céljából használjuk fel. Kizárólag olyan személyes adatok felhasználására kerülhet sor, amelyek kezelését jogszabály nem zárja ki, kivéve, ha arra vonatkozóan kivételes szabályozás van érvényben.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Kérdések esetén lehetőséget nyújtunk arra, hogy a honlapon rendelkezésre álló űrlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot velünk. Ennek során érvényes e-mail-címet kell megadni ahhoz, hogy tudjuk, honnan érkezik a megkeresés, illetve hogy azt megválaszolhassuk. A további adatok megadása önkéntes. A velünk történő kapcsolatfelvétel céljából végzett adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja alapján, az Ön által önként adott hozzájárulás alapján kerül sor. A kapcsolatfelvételi űrlap használatával kapcsolatban általunk gyűjtött személyes adatok a megkeresés elintézése után automatikusan törlődnek.

Karrierportál / jelentkezés

Honlapunk karrierterületén lehetőség van arra, hogy a pályázók webes űrlap kitöltésével jelentkezzenek a kiírt állásokra. Ennek során személyes adatok megadására van szükség a jelentkezés teljes körű értékelése és minősítése érdekében, valamint ahhoz, hogy a jelentkezés keretében kapcsolatba léphessünk Önnel. Ezen a területen az összes adat esetében önkéntesen megadott adatokról van szó. A jelentkezés feldolgozása céljából végzett adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja alapján, az Ön által önként adott hozzájárulás alapján kerül sor. Az űrlap használatával kapcsolatban általunk gyűjtött személyes adatokat, valamint a további megküldött fájlokat a jelentkezési folyamat lezárása után töröljük.

Adatok továbbítása

Személyes adatait az alábbiakban felsorolt célokon kívül nem továbbítjuk harmadik felek részére. Személyes adatait csak akkor továbbítjuk harmadik felek részére, ha:

 • ehhez Ön az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a) pontja alapján kifejezett hozzájárulását adta, a továbbításra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja szerint jogi érdekek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében van szükség, és nem vélelmezhető, hogy ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön arra irányuló jogos érdekei, hogy adatait ne továbbítsák,
 • abban az esetben, ha az adattovábbításra az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség alapján kerül sor, valamint
 • az adattovábbítás jogszabályilag megengedett, és arra az általános adatvédelmi rendelet (1) bekezdés 1. mondat b) pontja értelmében az Önnel fennálló szerződéses jogviszony lebonyolítása érdekében van szükség.

Az érintett jogai

Ön jogosult az alábbiakra:

 • az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke értelmében tájékoztatást kérni az általunk gyűjtött személyes adatok jellegéről és köréről, különösen azok kezelését, tervezett tárolási időtartamát, megőrzését és továbbítását illetően;
 • az általános adatvédelmi rendelet 16. cikke értelmében kérni az általunk tárolt pontatlan személyes adatainak késedelem nélküli helyesbítését vagy kiegészítését;
 • az általános adatvédelmi rendelet 17. cikke értelmében az általunk tárolt személyes adatai törlését kérni, ha az adatkezelés nem a szabad véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése érdekében, közérdekből vagy jogi érdekek érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges; illetve joga van az általános adatvédelmi rendelet 18. cikke értelmében az adatkezelés korlátozását kérni;
 • arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke értelmében a személyes adatokat megkapja, továbbá másik adatkezelőhöz való továbbítását kérje;
 • arra, hogy az általános adatvédelmi rendelet 7. cikk (3) bekezdése értelmében a részünkre már megadott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ennek következményeként az adatkezelést, amely korábban a hozzájáruláson alapult, a jövőben nem folytathatjuk;
 • az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke értelmében panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ennek érdekében általában a felügyeleti hatósághoz lehet fordulni.

A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben személyes adatait az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja alapján kezeljük, Ön jogosult az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, amennyiben arra az Ön különös helyzete szolgáltat okot, vagy a tiltakozás a közvetlen üzletszerzés ellen irányul. Ez utóbbi esetben Ön általános tiltakozási joggal rendelkezik, amelynek különös helyzetre való hivatkozás nélkül érvényt szerzünk. Amennyiben hozzájárulását kívánja visszavonni, vagy tiltakozási jogával kíván élni, elegendő e-mailt küldenie a következő címre: info@vsmabrasives.com

Adatbiztonság

Honlapunkat és egyéb rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel védjük az Ön adatainak elvesztése, megsemmisülése, módosítása, terjesztése vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférés ellen. Mindazonáltal a rendszeres ellenőrzések ellenére sem biztosítható teljes körű védelem az összes veszéllyel szemben.

Honlapunk egyes pontokon az SSL (Secure Sockets Layer) iparági szabványnak minősülő titkosítást használja. Ez biztosítja személyes adatainak bizalmas jellegét az interneten keresztüli továbbítás során. Az, hogy internetes jelenlétünk egyes oldalain titkosított adatküldésre kerül-e sor, a böngészőprogram alsó állapotsorában látható, zárt állapotú kulcs- vagy zárszimbólum jelöli.

Sütik

Honlapunk sütiket alkalmaz. A sütik olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket a böngészőprogram a felhasználó adott eszközén (számítógép, táblagép, okostelefon stb.) tárol. A fájlt az eszköz a honlap felkeresésekor tárolja el. A sütiben a honlap meglátogatására vonatkozó információk tárolódnak, az eszköz pedig rendszeresen újra támaszkodik ezekre az információkra a honlap ismételt felkeresésekor. A sütik alkalmazása lehetővé teszi számunkra online ajánlatunk optimalizálását. Ezenfelül sütiket alkalmazunk az oldalainkat felkeresők böngészési magatartásának elemzése céljából, valamint a célzott, az érdeklődésnek megfelelő reklámok lehetővé tételéhez. Weboldalunk egyes funkciói sütik használata nélkül nem működnek megfelelően. Ezekhez a funkciókhoz az szükséges, hogy a rendszer oldalváltás után is újra felismerje a böngészőt.

Az adatkezelésre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglaltaknak megfelelően, az említett célokhoz fűződő jogos érdekek alapján kerül sor. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ezáltal közvetlenül tudomást szereznénk az Ön személyazonosságáról, mivel az adatokat nem tároljuk együtt az Ön egyéb személyes adataival.

A legtöbb böngésző a sütiket automatikusan elfogadja. Ennek ellenére Ön beállíthatja úgy böngészőjét, hogy számítógépe ne tároljon sütiket, vagy mindig figyelmeztető üzenet jelenjen meg, mielőtt a rendszer új sütit hozna létre. A sütik teljes körű kikapcsolása mindazonáltal ahhoz vezethet, hogy nem tudja használni weboldalunk összes funkcióját.

Követő eszközök

Az alábbiakban felsorolt, általunk alkalmazott követési intézkedésekre az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f) pontja alapján kerül sor. Az alkalmazott követési intézkedésekkel weboldalunk igényeknek megfelelő kialakítását és folyamatos optimalizálását kívánjuk biztosítani. Másrészt azért alkalmazunk követési intézkedéseket, hogy weboldalunk használatát statisztikai adatok alapján követhessük figyelemmel és az ajánlatunk Ön részére történő optimalizálása céljából kiértékelhessük. Ezek az érdekek a fent nevezett jogszabályi előírás értelmében jogosnak minősülnek. Az egyes adatkezelési célok és adatkategóriák az adott követő eszköz leírásánál találhatók.

Google Analytics

Honlapunkon a harmadik szolgáltatóként működő Google cég (Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, telefax: +353 (1) 436 1001., a továbbiakban: Google) „Google Analytics” elnevezésű szolgáltatását alkalmazzuk.
Felhasználási feltételek: http://www.google.com/analytics/terms/hu.html,
adatvédelmi áttekintés: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
adatvédelmi tájékoztató: http://www.google.de/intl/hu/policies/privacy.

A szolgáltatás álnevek hozzárendelésével felhasználói profilokat készít és sütiket alkalmaz. A sütiben olyan információk tárolódnak a honlapunk Ön által történő használatával kapcsolatban, mint

 • a böngésző típusa/verziója,
 • az alkalmazott operációs rendszer,
 • az ún. Referrer-URL (az előzőleg meglátogatott oldal címe),
 • az oldalunkhoz hozzáférő számítógép állomásneve (IP-cím),
 • a szerverhez intézett kérés időpontja,

amely adatok a Google egyik USA-beli szerverére továbbítódnak és ott határozatlan ideig tárolódnak. Ezeket az információkat a Google arra használja fel, hogy kiértékelje a weboldal használatát, jelentéseket állítson össze a weboldalon zajló tevékenységekről, valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat végezzen piackutatás és a weboldalak igényeknek megfelelő kialakítása céljából. Adott esetben ezek az információk harmadik felek részére is továbbítódnak, amennyiben azt jogszabály írja elő, vagy ha harmadik felek végzik megbízás alapján az adatok feldolgozását. Ön a sütik tárolását a böngészőprogram megfelelő beállításával akadályozhatja meg; mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes körűen használni weboldalunk valamennyi funkcióját.

A fentieken felül megakadályozhatja a sütik által generált és a weboldal használatára vonatkozó adatok (beleértve az IP-címet is) továbbítását a Google felé, valamint ezen adatoknak a Google általi feldolgozását a böngészőhöz való következő beépülő modul (plugin) letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ezen a weboldalon a Google Analytics szolgáltatás az „anonymizeIp” kóddal egészült ki, amely révén az IP-címek névtelen nyilvántartása (ún. „IP-Masking”) valósítható meg. Ez azt jelenti, hogy az IP-címek személyekhez való hozzárendelése nem lehetséges. Az Ön IP-címe semmilyen esetben nem párosítódik a Google más adataival.

Alternatívaként lehetősége van arra, hogy az alábbi linkre kattintva megakadályozza az adatok Google általi kezelését: Kattintson ide, ha el kíván zárkózni a Google Analytics általi mérés elől. A Google megfelel az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti „Privacy Shield” adatvédelmi megállapodásban foglaltaknak.

További információk a Google felhasználási feltételeiben és általános szerződési feltételeiben találhatók, különösen a következő címen: https://www.google.de/intl/hu/policies/privacy/.

Google Maps

Ezen a weboldalon a Google Maps által kínált szolgáltatásokat alkalmazzuk. Ezek segítségével interaktív térképeket tudunk közvetlenül a weboldalon megjeleníteni, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a térképfunkciók kényelmes használatát.

A honlap meglátogatásával a Google információt kap arról, hogy Ön megnyitotta weboldalunk megfelelő aloldalát. Erre attól függetlenül kerül sor, hogy a Google biztosít-e felhasználói fiókot, amelybe Ön be van jelentkezve, vagy hogy létezik-e ilyen felhasználói fiók. Ha Ön a Google-nál be van jelentkezve, akkor az adatai közvetlenül a fiókjához rendelődnek hozzá. Amennyiben nem kívánja a Google-fiókjához való hozzárendelést, úgy a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A Google felhasználói profilként tárolja adatait, amelyeket reklámozás, piackutatás és/vagy a weboldala igényeknek megfelelő kialakítása céljából használ fel. Az adatok kiértékelésére különösen (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése érdekében, valamint abból a célból kerül sor, hogy a közösségi hálózat más felhasználói tájékoztatást nyerjenek az Ön tevékenységéről honlapunkon. Ön tiltakozhat az ilyen felhasználói profil kialakításával szemben, amely esetben tiltakozását a Google céghez kell intéznie.

Az adatgyűjtés céljára és mértékére, valamint a beépülő modul (plugin) szolgáltatója által végzett adatkezelésre vonatkozó további információk a szolgáltató adatvédelmi tájékoztatójában találhatók. Ebben az Ön ezzel kapcsolatos jogaira és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekre vonatkozó további információk is találhatók: http://www.google.de/intl/hu/policies/privacy. A Google a személyes adatok kezelését az Egyesült Államokban is végzi, ezért vállalta az USA és az Európai Unió közötti „Privacy Shield” adatvédelmi megállapodásban foglaltak betartását: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Közösségi médiumok szolgáltatásai

Youtube

Online ajánlatunkban olyan beágyazott YouTube-videók is megtalálhatók, amelyek a http://www.YouTube.com oldalon vannak tárolva, mégis közvetlenül a honlapunkról lejátszhatók. Ezek a videók „kiterjesztett adatvédelmi mód” szerint vannak beágyazva honlapunkra, azaz nem továbbítódnak Önről mint felhasználóról adatok a YouTube részére, ha Ön nem játssza le a videókat. Személyes adatok továbbítására csak akkor kerül sor, ha Ön a videókat lejátssza. Erre az adatátvitelre nincs semmilyen hatásunk.

Ha Ön a Google-nál be van jelentkezve, akkor az adatai közvetlenül a fiókjához rendelődnek hozzá. Amennyiben nem kívánja a YouTube-fiókjához való hozzárendelést, úgy a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilként tárolja adatait, amelyeket reklámozás, piackutatás és/vagy a weboldala igényeknek megfelelő kialakítása céljából használ fel. Az adatok kiértékelésére különösen (még a nem bejelentkezett felhasználók esetében is) az igényeknek megfelelő hirdetések megjelenítése érdekében, valamint abból a célból kerül sor, hogy a közösségi hálózat más felhasználói tájékoztatást nyerjenek az Ön tevékenységéről honlapunkon. Ön tiltakozhat az ilyen felhasználói profil kialakításával szemben, amely esetben tiltakozását a YouTube céghez kell intéznie.

Az adatgyűjtés céljára és mértékére, valamint a YouTube általi adatkezelésre vonatkozó további információk a YouTube adatvédelmi tájékoztatójában találhatók. Ebben az Ön jogaira és a magánszférája védelmét szolgáló beállítási lehetőségekre vonatkozó további információk is találhatók: https://www.google.de/intl/hu/policies/privacy. A Google a személyes adatok kezelését az Egyesült Államokban is végzi, ezért vállalta az USA és az Európai Unió közötti „Privacy Shield” adatvédelmi megállapodásban foglaltak betartását: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Oldalunk cookie-kat ("sütiket") használ analitikai célokra.
Oldalunkat látogatva Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További részletek az Adatvédelmi Szabályzatunkban.
OK